fbpx

Privacy beleid

WIJ RESPECTEREN UW PRIVACY 

U bent klant van HM Viraal. Uw gegevens zijn én blijven natuurlijk uw persoonsgegevens. Uw privacy is ons vertrekpunt:
• Transparant
We leggen u duidelijk uit hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken. 
• Veilig
We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als we uw expliciete toestemming hebben.
• Keuze & controle
U bepaalt of we uw gegevens voor extra diensten mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen. 
• Innovatief & open
We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen. 

PRIVACY STATEMENT versie mei 2018
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren. 

 1. Bescherming van uw gegevens
  De melding is erop gericht u informatie te verstrekken over uw rechten en vrijheden die u kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 2. Doel van verzamelen van uw gegevens
  Nadat u met toestemming uw gegevens aan ons verstrekt heeft, gebruiken we deze om u van onze diensten en faciliteiten gebruik te laten maken. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende diensten: 
  1. aanvragen proefles/periode 
  2. aanmelden lidmaatschap 
  3. opname in ledenadministratie 
  4. informatie verstrekking over producten, diensten en evenementen 
  5. deelname aan onze activiteiten en evenementen 
  6. betalingen lidmaatschap 
  7. mutaties lidmaatschap 
  8. klachten 
  9. opzeggen lidmaatschap
 3. Type & opslag van uw gegevens
  De gegevens die wij opvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën
  1. uw naam
  2. uw N.A.W. gegevens
  3. uw lidmaatschap
  4. uw bankgegevens
  5. uw bezoekdata aan de studio
  6. uw fysieke-, (beperkte) medische- & testgegevens
  We bewaren uw gegevens in geautomatiseerde systemen van bedrijven met wie wij een verwerkers overeenkomst hebben.
 4. Veiligheid & Vertrouwelijkheid van uw gegevens
  HRM Vitaal neemt gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
 5. Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
  U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door een e-mail te sturen naar HRM Vitaal (zie onze contactgegevens op onze website www.hrmvitaal.nl). Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten en producten niet langer aan u kunnen leveren.